Stolica Danii

Dania jest małym skandynawskim krajem położonym na południe od Norwegii, na południowy zachód od Szwecji i na północ od Niemiec. Kraj został założony jako zjednoczone królestwo w X wieku. Dania jest najmniejszym i najbardziej wysuniętym na południe krajem nordyckim i zajmuje obszar 16 573 mil kwadratowych. Kopenhaga jest stolicą i największym miastem Danii. Podobnie jak Dania, miasto zostało założone w X wieku i zyskało na znaczeniu na przestrzeni wieków.

Kopenhaga

Kopenhaga jest stolicą i największym miastem w Danii o powierzchni 33,36 mil kwadratowych. Kopenhaga jest jednym z najważniejszych miast Danii, a jej mieszkańcy zostali sklasyfikowani jako najszczęśliwsi ludzie na świecie. Kopenhaga jest miastem zróżnicowanym kulturowo, w którym mieszkają ludzie z całego świata. Kopenhaga zajmuje trzecie miejsce po Londynie i Paryżu jako siedziba główna i centra dystrybucyjne wybierane przez organizacje regionalne.

Historia

Kopenhaga została założona przez Wikingów jako miasto rybackie w X wieku. Obecność naturalnego portu i dostępność śledzia były głównymi czynnikami wpływającymi na jego powstanie. Rozbudowa i rozwój miasta były bezpośrednio związane z rozwojem rybołówstwa i handlu śledziem. Kopenhaga stała się stolicą Danii w XV wieku po powstaniu Unii Kalmarskiej. W kolejnych stuleciach miasto rozwijało się jako główny ośrodek edukacji, polityki, handlu i kultury. Utworzono kilka ważnych instytucji, w tym Uniwersytet w Kopenhadze. W XVIII wieku miasto zostało zniszczone w wyniku dwóch dużych pożarów i epidemii dżumy, która zniszczyła większość istniejących budynków i pochłonęła tysiące istnień ludzkich. Jego neutralność w wojnach europejskich uczyniła z niego ważny ośrodek handlowy pomiędzy państwami nadbałtyckimi. Wiek XIX był naznaczony duńskim złotym wiekiem, w którym nastąpił ogromny rozwój kultury, sztuki i architektury. W XX wieku Kopenhaga służyła jako ośrodek administracyjny i przemysłowy prosperujący gospodarczo podczas I wojny światowej dzięki swojej neutralności. Jego zaangażowanie w II wojnę światową jest związane z okupacją wojsk niemieckich w mieście w 1944 roku.

Nowoczesna rola

W drugiej połowie XX wieku Kopenhaga znacznie się rozwinęła i nadal się rozwija. Oprócz tego, że Kopenhaga jest polityczną i administracyjną stolicą Danii, odgrywa ona również inne ważne role, takie jak edukacja, handel, pobyt, transport i turystyka. Kopenhaga ma jedno z największych centrów finansowych w Europie. Kilka uniwersytetów, takich jak Uniwersytet w Kopenhadze, Uniwersytet Techniczny w Danii, Duńska Akademia Sztuk Pięknych i kopenhaskie szkoły biznesu to jedne z najlepszych ośrodków edukacyjnych zlokalizowanych w mieście. Kopenhaga jest głównym ośrodkiem turystycznym, który przyciąga turystów z całego świata do swoich unikalnych atrakcji, takich jak Teatr Królewski Danii, kopenhaskie zoo, ogrody Tivoli, Muzeum Narodowe Danii, Pałac Frederiksberga i Kopenhaski Festiwal Jazzowy.

Ludność

Kopenhaga jest najbardziej zaludnionym miastem w Danii z 601.448 mieszkańcami w 2016 roku. Obszar miejski Kopenhagi liczy 1 280 371 mieszkańców, podczas gdy obszar miejski liczy 2 016 285 mieszkańców. Większość mieszkańców Kopenhagi jest pochodzenia duńskiego. Inni mieszkańcy miasta pochodzą z takich krajów jak Pakistan, Maroko, Polska, Niemcy, Irak, Turcja, Szwecja, Norwegia, Wielka Brytania, USA, Włochy i Chiny.

Author: daniapolska

Dodaj komentarz