Dania – Historia i kultura

Dania szczyci się bogatą kulturą, która została ukształtowana przede wszystkim przez jej położenie geograficzne. Przez cały czas kraj ten znajdował się pod silnym wpływem mocarstw europejskich, w związku z czym ma on historię konfliktu. Dania zawsze była słabym, małym bratem, a swego czasu szczyciła się jedną z najsilniejszych flot morskich w Europie, co pomogło jej przejąć kontrolę nad Norwegią i częścią południowej Szwecji.

Historia

Dania ma długą i fascynującą historię, sięgającą daleko przed erą Wikingów. Wczesne wzmianki wskazują, że Dania była jednym z ośrodków cywilizacji wikingów, w którym przed X wiekiem dochodziło do ataków, grabieży, a w końcu podbojów innych części Europy. W okresie średniowiecza wiele się zmieniło, a w średniowieczu Kopenhaga stała się stolicą Kalmar, która była unią trzech północnych królestw Danii, Norwegii i Szwecji.

Do XVI wieku Szwecja znajdowała się pod panowaniem duńskiego króla. Mimo to w 1506 r. wybuchła wojna ze Szwecją (jedną z wielu pomiędzy dwoma narodami w okresie średniowiecza), a w 1513 r. Szwecja zdołała się oddzielić od Danii. Reformacja odegrała integralną rolę w duńskich wierzeniach religijnych. Wojna domowa w XVI wieku doprowadziła do klęski katolickich wojsk lubeckich dowodzonych przez Jana Rantzaua, a Dania stała się państwem w przeważającej mierze luterańskim.

Duża część historii pasztetów duńskich między XVI a XIX w. była nękana przez wojny. Większość z nich walczono z szwedzkimi wojskami o większą kontrolę nad dobrze prosperującym Morzem Bałtyckim. Wojny napoleońskie rozprzestrzeniły się na brzegi Danii w XIX wieku i ostatecznie doprowadziły do tego, że w 1805 roku armia brytyjska pokonała i skonfiskowała duńską marynarkę wojenną. W XIX wieku Dania doświadczyła również upadku swoich potęg monarchistycznych. W 1840 roku został powołany samorząd, co doprowadziło do powstania nowej konstytucji w tym niegdyś silnym, monarchicznym kraju.

Pomimo swojego feudalnego pochodzenia, Dania zdecydowała się pozostać neutralna zarówno w odniesieniu do I, jak i II wojny światowej. Podczas II wojny światowej Niemcy uznali pozycję Danii na Bałtyku za znaczącą przewagę dla sukcesu nazistów i okupowali kraj w latach 1940-1945. Po wojnie Dania początkowo przeżywała okres wysokiego wzrostu gospodarczego dzięki silnemu przemysłowi rolniczemu i wzrostowi handlu. Okres ten zakończył się pod koniec 1970 r. wysokim bezrobociem i szybko rosnącą inflacją. Dziś przemysł duński słynie z inicjatyw i programów âgreenâ, co czyni go liderem ruchu zielonych.

Historię Wikingów z Danii można poznać w Lejre Experimental Centre (Slangealleen 2, Lejre 4320, Dania) lub w Roskildeâs Viking Ship Museum (Vindebader 12, hrabstwo Roskilde, Dania). Muzeum Narodowe w Kopenhadze (Ny Vestergade 10, 1471 Kopenhaga) jest fantastycznym miejscem do odkrywania bogatej przeszłości Danishâs.

Kultura

Pomimo wyjazdu Wikingów, Dania charakteryzuje się krajobrazem, który usiany jest błyskotliwymi przypomnieniami o swojej światowej sławy przeszłości. Statki, żywe muzea i zabytki z czasów Wikingów błagają, aby je odkryć. Współcześni Duńczycy wcale nie są jednak tacy jak ich poprzednicy, a miejscowi są zazwyczaj spokojni, a jednocześnie gościnni i prowadzą aktywne życie towarzyskie z przyjaciółmi i rodziną.

Dotyczy to zarówno świątecznego lata, jak i miesięcy zimowych (w których panuje higiena lub kultura samotności). Pozdrowienia są ciepłe, a bliscy przyjaciele prawie zawsze spotykają się z uściskiem. Należy pamiętać, że Duńczycy są dumni ze swojej punktualności i oczekują w zamian tej samej uprzejmości.

Język duński na ogół nie ma odpowiednika słowa „proszę pana”, dlatego wielu mieszkańców, mówiąc po angielsku, często pomija je w swoich zdaniach. Turyści powinni myśleć o tym jako o niegrzeczności, ale raczej o niewinnym pominięciu. Duńczycy nie są niegrzeczni i mogą stać się dość nieśmiali, gdy wokół obcych ludzi nie mówią w ich języku. Nierzadko zdarza się, że miejscowi pomijają inne formy formalności, jak sir i madam.

Author: daniapolska