Europa – Dania

Ta na wskroś nowoczesna gospodarka rynkowa charakteryzuje się zaawansowanym przemysłem z wiodącymi na świecie firmami farmaceutycznymi, żeglugą morską i energią odnawialną, a także sektorem rolnym o zaawansowanej technologii. Duńczycy cieszą się wysokim standardem życia, a duńską gospodarkę charakteryzują szeroko zakrojone działania rządu na rzecz dobrobytu oraz sprawiedliwy podział dochodów. Starzenie się społeczeństwa będzie problemem długoterminowym.

Mała, otwarta gospodarka Danii jest w dużym stopniu uzależniona od handlu zagranicznego, a rząd zdecydowanie popiera liberalizację handlu. Dania jest eksporterem netto żywności, ropy naftowej i gazu i cieszy się komfortową nadwyżką bilansu płatniczego, ale jest uzależniona od importu surowców dla sektora produkcyjnego.

Dania jest członkiem UE, ale nie należy do strefy euro. Pomimo wcześniejszego spełnienia kryteriów przystąpienia do Europejskiej Unii Gospodarczej i Walutowej, Dania wynegocjowała z UE klauzulę opt-out i nie jest zobowiązana do przyjęcia euro.

Dania doświadcza skromnej ekspansji gospodarczej. Gospodarka wzrosła o 2,0% w 2016 roku i 2,1% w 2017 roku. Oczekuje się, że w 2018 r. ekspansja ta nieznacznie się zmniejszy. Bezrobocie wynosiło 5,5% w 2017 r., na podstawie krajowego badania pracy. Rynek pracy był napięty w 2017 r., a korporacje miały pewne trudności ze znalezieniem odpowiednio wykwalifikowanych pracowników do wypełniania kęsów. Rząd duński oferuje szeroko zakrojone programy szkolenia osób bezrobotnych do pracy w sektorach, które potrzebują wykwalifikowanych pracowników.

Do 2008 r. Dania utrzymywała zdrową nadwyżkę budżetową przez wiele lat, ale światowy kryzys finansowy spowodował, że saldo budżetowe zmieniło się w deficyt. Od 2014 r. saldo przesunęło się między nadwyżką a deficytem. W 2017 r. odnotowano nadwyżkę w wysokości 1,0%. Rząd przewiduje, że w 2018 r. i 2019 r. deficyt będzie niższy o 0,7%, a dług publiczny (dług w UGW) jako udział w PKB ma spaść do 35,6% w 2018 r. i 34,8% w 2019 r. W 2018 r. rząd duński planuje zająć się problemem rosnących wydatków na mieszkania komunalne, publiczne i integrację.

Author: daniapolska