Folketinget – duński parlament

Biblioteka Kongresu udostępnia swoje Zbiory Archiwów Internetowych dla celów edukacyjnych i badawczych. Biblioteka uzyskała zgodę na wykorzystanie wielu materiałów znajdujących się w Zbiorach, a także przedstawia dodatkowe materiały dla celów edukacyjnych i badawczych, zgodnie z zasadami uczciwego wykorzystania na mocy prawa autorskiego Stanów Zjednoczonych.

Wiele, o ile nie wszystkie, stron internetowych w zbiorze oraz elementy zawarte na stronach internetowych (np. zdjęcia, artykuły, reprezentacje graficzne) są chronione prawem autorskim. Użytkownik jest odpowiedzialny za podjęcie decyzji, czy korzystanie z elementów zawartych w tym zbiorze jest legalne. Jesteście Państwo również odpowiedzialni za zabezpieczenie wszelkich pozwoleń niezbędnych do korzystania z tych przedmiotów. Potrzebna będzie pisemna zgoda właścicieli praw autorskich do materiałów nie będących własnością publiczną na rozpowszechnianie, powielanie lub inne wykorzystanie chronionych elementów w sposób wykraczający poza dozwolony przez prawo lub inne ustawowe wyłączenia. Niektóre treści mogą być chronione na mocy prawa międzynarodowego. Możesz również potrzebować zgody od właścicieli innych praw, takich jak prawo do wizerunku i/lub prawo do prywatności.

Naukowcy powinni sami konsultować się ze stronami w celu uzyskania informacji o prawach, kontaktach i zezwoleniach. Zapis katalogowy dla każdej zarchiwizowanej strony internetowej zawiera konkretne informacje o stronie znane Bibliotece. Niektóre strony w tym zbiorze mogą być ograniczone tylko do dostępu na miejscu; więcej informacji można znaleźć w oświadczeniu o warunkach dostępu w każdym zapisie pozycji.

Biblioteka Kongresu chciałaby usłyszeć od wszystkich właścicieli praw autorskich, którzy nie są odpowiednio zidentyfikowani na tej stronie, abyśmy mogli dokonać niezbędnych poprawek. Ponadto, jeśli jesteś właścicielem praw autorskich lub w inny sposób masz wyłączną kontrolę nad materiałami obecnie dostępnymi poprzez tę kolekcję i nie chcesz, aby Twoje materiały były dostępne za pośrednictwem tej strony internetowej, prosimy o poinformowanie nas o tym. Aby złożyć wniosek o wycofanie materiałów, prosimy o kontakt za pomocą tego formularza kontaktowego.

Treść Embargo

Nie wszystkie treści, dla których Biblioteka posiada archiwum, są obecnie dostępne na stronie internetowej Biblioteki. Ograniczenia dotyczące dostępu do archiwalnych materiałów obejmują roczny okres embarga na wszystkie materiały znajdujące się w archiwum. Treści wykraczające poza okres embarga są regularnie aktualizowane i udostępniane. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Programu Archiwizacji Sieci | Dla Naukowców.

Cytowanie zasobów w archiwum internetowym

Cytaty powinny wskazywać: Archiwum w Bibliotece Internetowej Kongresu na stronie www.loc.gov. Powołując się na konkretną stronę internetową należy podać identyfikator archiwalnej strony internetowej. Badaczom zaleca się przestrzeganie standardowych zasad cytowania stron internetowych, podstron i artykułów. Przypomina się naukowcom, że wiele materiałów znajdujących się w tym archiwum internetowym jest chronionych prawami autorskimi i że cytaty muszą zawierać informacje o autorach/twórcach i wydawcach utworów. Wskazówki dotyczące sporządzania pełnych cytatów znajdują się w Cytując źródła podstawowe.

Author: daniapolska