Duński zasiłek na dziecko

Zasiłek na dziecko i młodzież to świadczenie, które otrzymuje się za każde dziecko do ukończenia 18 roku życia.

Zasiłek na dziecko jest wypłacany w szczególnych okolicznościach, na przykład rodzicom samotnie wychowującym dzieci, emerytom, studentom lub stażystom, rodzicom dzieci z rodzin wielodzietnych lub rodzicom adopcyjnym.

Zasiłek na dzieci i młodzież

Zasiłek na dziecko i młodzież, zwany również czekiem dziecięcym  (lub zasiłkiem rodzinnym), jest świadczeniem, które otrzymuje się za każde dziecko do ukończenia przez nie 18 roku życia. Wysokość otrzymywanego zasiłku zależy od wieku dziecka, okresu otrzymywania prawa do duńskiego zasiłku rodzinnego, dochodów i dochodów współmałżonka.

Author: daniapolska