Dania zamożność

Dania osiąga bardzo dobre wyniki w zakresie wielu miar dobrobytu w porównaniu z większością innych krajów objętych wskaźnikiem lepszego życia. Dania plasuje się powyżej średniej w wielu wymiarach: mieszkalnictwo, równowaga między pracą a życiem prywatnym, powiązania społeczne, jakość środowiska naturalnego, zaangażowanie obywatelskie, wykształcenie i umiejętności, praca i zarobki, równowaga między pracą, a życiem prywatnym, stan zdrowia, subiektywny dobrobyt i bezpieczeństwo osobiste. Dania plasuje się poniżej średniej pod względem dochodów i zamożności. Rankingi te opierają się na dostępnych wybranych danych.

Pieniądze, choć nie mogą kupić szczęścia, są ważnym środkiem do osiągnięcia wyższego standardu życia. W Danii średni dochód rozporządzalny netto gospodarstw domowych na mieszkańca wynosi 29 606 USD rocznie, czyli jest niższy od średniej OECD wynoszącej 33 604 USD rocznie. Istnieje jednak znaczna przepaść między najbogatszymi a najbiedniejszymi – górne 20% ludności zarabia prawie czterokrotnie więcej niż dolne 20%.

Jeśli chodzi o zatrudnienie, 74% osób w wieku od 15 do 64 lat w Danii ma płatną pracę, czyli powyżej średniej zatrudnienia w OECD wynoszącej 68%. Około 77% mężczyzn wykonuje pracę zarobkową, w porównaniu z 72% kobiet. W Danii około 2% pracowników pracuje w bardzo długich godzinach, czyli mniej niż wynosi średnia OECD wynosząca 11%. Około 4 % mężczyzn pracuje w bardzo długich godzinach, w porównaniu z zaledwie 1 % kobiet.

Dobre wykształcenie i umiejętności są ważnymi warunkami do znalezienia pracy. W Danii 81 % dorosłych w wieku 25-64 lat ukończyło szkołę średnią II stopnia, co jest wartością wyższą niż średnia OECD wynosząca 78 %. Dotyczy to w większym stopniu kobiet niż mężczyzn, ponieważ 79% mężczyzn ukończyło z powodzeniem szkołę średnią, w porównaniu z 83% kobiet. Jeśli chodzi o jakość kształcenia, przeciętny uczeń uzyskał 504 punkty w zakresie umiejętności czytania, matematyki i nauk ścisłych w ramach Programu Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów (PISA) OECD. Wynik ten jest nieco wyższy niż średnia OECD wynosząca 486 punktów. Przeciętnie w Danii dziewczęta uzyskały 2 punkty lepsze od chłopców, co jest zgodne ze średnią OECD.

Jeśli chodzi o zdrowie, średnia długość życia w chwili narodzin w Danii wynosi 81 lat, czyli jest o rok wyższa od średniej OECD wynoszącej 80 lat. Średnia długość życia kobiet wynosi 83 lata, w porównaniu z 79 latami dla mężczyzn. Poziom stężenia PM2,5 w atmosferze – maleńkich cząstek zanieczyszczeń powietrza na tyle małych, że przedostają się do płuc i powodują ich uszkodzenie – wynosi 9,3 mikrogramów na metr sześcienny, czyli jest niższy od średniej OECD wynoszącej 13,9 mikrogramów na metr sześcienny. Dania dobrze radzi sobie również pod względem jakości wody, ponieważ 95% osób twierdzi, że jest zadowolona z jakości wody, czyli więcej niż wynosi średnia OECD wynosząca 81%.

Jeśli chodzi o sferę publiczną, istnieje silne poczucie wspólnoty i wysoki poziom uczestnictwa obywatelskiego w Danii, gdzie 95% ludzi uważa, że zna kogoś, na kim mogliby polegać w potrzebie, więcej niż wynosi średnia OECD wynosząca 89% i jedna z najwyższych wartości w OECD. Frekwencja wyborcza, będąca miarą udziału obywateli w procesie politycznym, wyniosła 86% podczas ostatnich wyborów; jest ona znacznie wyższa niż średnia OECD wynosząca 68%. Szacuje się, że frekwencja wyborcza w przypadku 20% ogółu ludności wynosi 89%, a w przypadku 20% ogółu ludności – 84%, co stanowi znacznie mniejszą różnicę niż średnia różnica w OECD wynosząca 13 punktów procentowych, i sugeruje szerokie włączenie społeczne w duńskich instytucjach demokratycznych.

Ogólnie rzecz biorąc, Duńczycy są bardziej zadowoleni ze swojego życia niż średnia OECD. Kiedy poproszono ich o ocenę ogólnego zadowolenia z życia w skali od 0 do 10, Duńczycy wystawili mu średnią 7,6 stopnia, znacznie wyższą od średniej OECD, która wynosi 6,5.

Author: daniapolska