Jak działa system emerytalny w Danii?

Twoja emerytura jest wypłacana przez ciebie, rząd i może twojego pracodawcę.

W Danii emeryturę państwową otrzymuje się od państwa duńskiego, ale wiele osób decyduje się na wpłacanie pieniędzy do firmy emerytalnej.

W niektórych przypadkach pracodawca wpłaca pieniądze na poczet emerytury. Zależy to jednak od twojego kontaktu i warunków zatrudnienia.

Emerytura państwowa

Prawo do emerytury państwowej może przysługiwać po osiągnięciu wieku emerytalnego. Jeśli jesteś osobą zarabiającą, pracodawca zadba o to, aby część twojego wynagrodzenia była wpłacana do systemu emerytalnego.

ATP

ATP Livslang Pension (Dożywotnia emerytura ATP) to program emerytalny egzekwowany na mocy prawa. ATP zapewnia, że oprócz emerytury państwowej otrzymujesz dodatkową emeryturę.

ATP jest automatycznie wypłacane po osiągnięciu wieku emerytalnego.

Emerytura indywidualna

Masz możliwość utworzenia indywidualnego systemu emerytalnego. Do tego potrzebna jest prywatna firma emerytalna.

W Danii i Kopenhadze istnieje wiele takich prywatnych przedsiębiorstw emerytalnych, które często są powiązane z bankiem.

Author: daniapolska